Ponedjeljak, 08 Februar 2021 17:40

SDP BiH podržava protest zeničkih rudara

Autor
ocijeni
(0 glasova)

Socijaldemokratska partija BiH poziva Vladu FBiH da pokaže kako su je prioritet rudari i radnici, a ne privilegije ministara, interesi stranačkih funkcionera i administracije.

Kako i obično, SDA Vlada pokazuje čvrsto opredjeljenje kada navodno hoće graditi državu preko leđa radnika. SDP BiH će u ovom neravnomjernom srazu uvijek biti na strani rudara i radnika koji samo traže da im se plati ono što su teškom mukom zaradili.

Pri tome, kao i bezbroj puta do sada, rudari su pokazali svoju svijest i veću odgovornost prema državi nego Vlada i Elektroprivreda BiH, jer su radili mjesec dana da bi isporučili ugalj, vjerujući da će dogovor o deblokadi računa biti ispoštovan. Kao i obično, rudari održe obećanje, a Vlada i EP BiH ne održe.

SDP smatra kako Vlada i EPBiH moraju ispuniti svoj dio dogovora, tim prije što se računi za električnu energiju uredno plaćaju za električnu energiju koja je proizvedena zahvaljujući, između ostalog, i radu rudara. Napominjemo da je dug pet miliona KM, dok su kineski respiratori koštali 10 miliona KM.

Nužno je provesti i mjere smanjivanja nagomilane administracije u rudnicima i EPBiH, a povećati broj rudara koji svaki dan odlaze pod zemlju da osiguraju toliko potreban ugalj.

Samo ozbiljnim i odgovornim pristupom možemo očekivati rješavanje problema.

Iako opozicija, SDP će uvijek u parlamentima biti dio rješenja i dati doprinos usvajanju zakonskih rješenja koja će doprinijeti kvalitetnijim uslovima rada, boljoj produktivnosti i što boljem statusu rudara i radnika.

pogledano 62 puta Zadnji put promjenjen Ponedjeljak, 08 Februar 2021 17:44

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.