Ponedjeljak, 25 Januar 2021 07:24

Novalić nije čitao vlastiti plan vakcinacije, ne smije nabavljati ruske vakcine

Autor
ocijeni
(0 glasova)

Irfan Čengić, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH, izjavio je da premijer Federacije Fadil Novalić nije čitao vlastiti plan vakcinacije i da Vlada Federacije ne smije nabavljati ruske i kineske vakcine.

“Pozivam Vladu FBiH da poštuje vlastiti plan i brine se za zdravlje građana. Ukoliko Vlasti RS žele da koriste ruske i kineske vakcine, neka ih koriste, ali ne smijemo se igrati životima i novcem građana FBiH”, istakao je Čengić na Facebooku.

Naveo je kako će na sjednici Parlamenta tražiti da se zabrani vladi koju vodi Novalić da kupuje vakcine koje nije odobrila EU.

“Ovo nije prvi put da Vlada FBiH radi protiv interesa građana i naših strateških partnera u interesu Kine i Rusije, ali o tome ću posebno govoriti”, istakao je on.

Navodi kako u planu jasno piše da su Vlada Federacije i FMZ opredijeljeni da vakcine protiv koronavirusa, koje će se primjenjivati u Federaciji BiH, moraju biti registrirane u Evropskoj agenciji za lijekove (EMA).

“EMA primjenjuje visoke standarde sigurnosti u okviru bilo redovitog ili pak hitnog odobravanja stavljanja u promet, odnosno upotrebe lijekova. Sve vakcine koje budu u primjeni u Federaciji BiH moraju imati odobrenje za stavljanje u promet koje je izdala EMA”, izjavio je Čengić.

pogledano 52 puta

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.