SPISAK ČLANOVA OPĆINSKOG ODBORA SDP BiH KAKANJ

Kontaktirajte nas

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva pitanja ili sugestije.
Kontakt strana

Postanite naš član

Postanite Naš član,jednostavnim popunjavanjem pristupnice
Popuni odmah

 

Spisak

Članova Općinskog odbora SDP BiH Kakanj

1.

Begić Ahmed

2.

Aletović Vinka

3.

Lukić Edina

4.

Krličevi Prkić Andrea

5.

Piljug Enes

6.

Jusupović Tarik

7.

Bilalović Zorica

8.

Tomić Berislav

9.

Alić Nurfet

10.

Neimarlija Izudin

11.

Seferović Fata

12.

Begovac Džemal

13.

Kobilica Edina

14.

Krajišnik Srđan

15.

Kubat Adi

16.

Pirić Almir

17.

Gačić Asmir

18.

Šarac Ljubica

19.

Trako Nihada

20.

Husika Mahir

21.

Kovač Rahman

22.

Stevanović Petar

23.

Begović Emira

24.

Begić Mirnesa

25.

Čosić Bonijela

26.

Šehagić Dino

27.

Čizmić Alija

28.

Begovac Adi

29.

Tokalić Asmera

30.

Delibašić Saida

31.

Čišija Emrah

32.

Lukić Mirko

33.

Breščić Fuad

34.

Ahmetović Dževad

35.

Delić Adem

36.

Silajdžić Elvira

37.

Kubura Rahima

IMATE NEKO PITANJE ILI SUGESTIJUKONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate neko pitanje ili sugestiju,budite slobodni da nas kontaktirate putem kontakt forme i u vrlo kratkom roku ćemo Vam odgovoriti.

Brzi Kontakt

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.