OPĆINSKI ODBOR

ČLANOVI OPĆINSKOG ODBORA

1

dr. Ahmed Begić

2

Vinka Aletović

3

Edina Lukić

4

Andrea Krličević-Prkić

5

Enes Piljug

6

Tarik Jusupović

7

Zorica Bilalović

8

Berislav Tomić

9

dr.Nurfet Alić

10

Izudin Neimarlija

11

Fata Seferović

12

Džemal Begovac

13

Edina Kobilica

14

Srđan Krajišnik

15

Adi Kubat

16

Almir Pirić

17

Asmir Gačić

18

Ljubica Šarac

19

Nihada Trako

20

Mahir Husika

21

Rahman Kovač

22

Petar Stevanović

23

Emira Begović

24

Mirnesa Begić

25

Bonijela Čosić

26

Alija Čizmić

27

Adi Begovac

28

Asmera Tokalić

29

Saida Delibašić

30

Mirko Lukić

31

Fuad Breščić

32

Dževad Ahmetović

33

Adem Delić

34

Elvira Silajdžić

35

Rahima Kubura

Predsjednik Općinske organizacije SDP-a Kakanj

Eldin Mijoč

Eldin1

 Predsjednik Općinske organizacije SDP-a Kakanj je Eldin Mijoč.

Rođen je 10.01.1983. godine.

Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Zaposlen je u JP "Vodokom", na mjestu Šefa pravne službe.

Vijećnik je u Općinskom vijeću Kakanj.

Oženjen, otac dvoje djece.

Potpredsjednici Općinske organizacije SDP-a Kakanj

dr. Ahmed Begić

 

Rođen je 05.06.1976. godine. Po zanimanju je doktor - urolog.

Vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj.

Zaposlen je u Kantonalnoj bolnici "Zenica"

Oženjen, otac dvoje djece.

Vinka Aletović

 

Rođena je 30.03.1966. godine. Po zanimanju je mašinski tehničar.

Vijećnica u Općinskom vijeću Kakanj.

Zaposlena je u Socijaldemokratskoj Partiji (SDP BiH) na mjestu tehnički sekretar u Općinskoj organizaciji Kakanj

Udata, majka dvoje djece.

Enes Piljug

 

Rođen je 28.06.1972. godine.

Po zanimanju je Bachelor za specijalne namjene vojsku i policiju.

Zastupnik je u Skupštini ZE-DO Kantona.

Zaposlenik Kantonalne uprave za šumarstvo ZDK, na mjestu Interni kontrolor.

Oženjen, otac dvoje djece.

Sekretar Općinske organizacije SDP-a Kakanj

KubatADI

Sekretar Općinske organizacije SDP-a Kakanj je Adi Kubat. Rođen je 18.10.1990. godine. Po zanimanju je inženjer zaštite na radu.

Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja "Kakanj" na mjestu Inspektor protupožarne zaštite.

Oženjen, otac dvoje djece.

Kontaktirajte nas

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva pitanja ili sugestije.
Kontakt strana

Postanite naš član

Postanite Naš član,jednostavnim popunjavanjem pristupnice
Popuni odmah

 

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.