nihada.png

POVJERENICA FORUMA ŽENA
NIHADA Trako

Povjerenica Foruma žena Općinske organizacije SDP-a Kakanj je Nihada Trako.

Rođena je 05.07.1976. godine.

Po zanimanju je Ekonomski tehničar.

Trenutno je nezaposlena.

Udata, majka dvoje djece.

 

Na prijedlog Predsjedništva, Općinski odbor je donio Odluku o imenovanju povjereništva Foruma žena a za povjerenicu je imenovao Trako Nihadu.

FORUM ŽENA

Članovi Povjereništva

Elvira Silajdžić

 • Rođena 1975. godine.
 • Po zanimanju je Prosvjetni radnik - VŠS
 • Član Općinskog odbora SDP-a Kakanj i povjereništva Foruma Žena

 

Bonijela Čosić

 • Rođena 1980. godine.
 • Zaposlena
 • Član Općinskog odbora SDP-a Kakanj i povjereništva Foruma Žena

 

Saida Delibašić

 • Rođena 1978. godine.
 • Po zanimanju je Ekonomski tehničar
 • Član Općinskog odbora SDP-a Kakanj i povjereništva Foruma Žena

 

Emira Begović

 • Rođena 1985. godine.
 • Po zanimanju je Trgovac
 • Član Općinskog odbora SDP-a Kakanj i povjereništva Foruma Žena

 

Na prijedlog Predsjedništva, Općinski odbor je donio Odluku o imenovanju povjereništva Foruma žena a za povjerenicu je imenovao Trako Nihadu.

John Doe

U SDP BiH djeluje posebna organizacija žena –članica i simpatizerki SDP BiH,pod nazivom Forum žena SDP BiH,kao interesno-politički oblik organizovanja.Glavni odbor SDP BiH donosi odluku o organiziranju Foruma žena SDP BiH.Forum žena SDP BiH odlukom o unutrašnjem organizovanju bliže uređuje način svoga organiziranja i djelovanja.

John Doe

Forum žena SDP BiH učestvuje u svim raspravama o ključnim političkimpitanjima Bosne i Hercegovine,kao i o svim ključnim pitanjima SDP BiH,formuliše pitanja,prijedloge i inicijative koji se mogu uputiti svim organima SDP BiH,uključujući i Kongres,evidentira i ističe kandidate za sve funkcije u SDP BiH kao i za funkcije u predstavničkim i izvršnim organima.

John Doe

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.