Printaj ovu stranu
Srijeda, 31 Mart 2021 10:31

Načelnika Bajtarevića ne interesuje smanjenje zagađenosti u Kaknju, odbijanjem amandmana SDP-a to potvrđuje

Autor
ocijeni
(0 glasova)

Općinsko vijeće Kakanj na 5. redovnoj sjednici raspravljalo je o utrošku sredstava za zaštitu okoline u 2021. godini. Klub vijećnika SDP-a je predložio amandman za izdvajanje 300.000KM u svrhu finansiranja nabavke kotlova na pelet za građane naše Općine.

ovNačelnik Općine Kakanj, Mirnes Bajtarević odbio je prijedlog ovog amandmana koji su uputili vijećnici SDP-a. Više je nego jasno da u prioritetima Načelnika nije zagađenost i ekologija. Građani Kaknja se svakodnevno guše u smogu, prašini i vrlo lošoj kvaliteti zraka. Sramotno je to da je Načelnik u ovom programu predvidio sredstva da građane odvozimo na Ponijere u periodu povišenih emisija zagađenosti i loše kvalitete zraka i to vidi kao rješenje, a ne vidi značaj u ukidanju ili bar smanjivanju broja kotlovnica.

Poštovani Načelniče, građani životare, preživljavaju kako znaju i umiju. Rudari i ostali u elektroenergetskom sektoru su zabrinuti za svoju egzistenciju, radnici u uslužnim djelatnostima i ugostitelji su na granicama egzistencije, a zdravstevni radnici na granici snage zbog Korone, penzioneri preživljavaju iz dana u dan. Situacija uzrokovana Korona virusom dodatno se komplikuje i otežava. Ljudi umiru jer su njihova pluća odavno kontaminirana štetnim česticama prašine, sumpora i ostalih polutanata koji su produkt sagorijevanja velikih količina uglja u TE Kakanj i individualnim kotlovnicama, a onda Korona potpomogne i ishod je, nažalost, fatalan.

Rješenje nije bježanje od problema nego suočavanje sa istim. Zagađenost je stari problem oko kojeg se evo izgleda i ovaj Načelnik neće baviti.

Svjesni činjenice da je u Kaknju zagađenost na vrlo visokom nivou kao i da je broj oboljelih od raznih malignih bolesti (karcinomi, tumori..) u stalnom porastu, Klub vijećnika SDP-a je predložio amandman na ovaj program utroška sredstava. Naš prijedlog je bio da građani Općine Kakanj koji se griju na ugalj i koriste kotlove na ovaj energent, budu sufinansirani od strane Općine ukoliko kotlove na ugalj zamijene kotlovima na pelet. Na taj način bi podstakli velik broj građana da se odluče za nabavku peći na pelet, koje su na tržištu znatno skuplje od peći na ugalj. Cijena samog kotla je jedan od najbitnijih razloga korištenja velikog broja kotlovnica na ugalj. Na području Općine Kakanj je u funkciji puno kućnih kotlovnica koje troše ugalj vrlo loše kvalitete, sa malim procentom sagorijevanja pri malim temperaturama što za posljedicu ima da su emisije polutanata često puta u zimskom periodu iznad dozvoljenih granica. Ako uzmemo u obzir da privreda naše Općine radi istim ili sličnim intenzitetom i u ljetnim mjesecima, a da emisije polutanata, odnosno da je zagađenost drastično manja, onda nam je jasno da individualne kućne kotlovnice u dobroj mjeri utječu na ekološku situaciju i kvalitetu zraka, a u konačnici i na zdravlje naših građana.

Načelnika i vijećnike su građani birali da rade u njihovom interesu. Interes građana je da ulažemo u njihovo zdravlje i zdravlje njihove djece. Interes građana nije da moraju iz svoje kuće ići organizovano autobusom negdje gdje je manje zagađeno kako bi sr možda spasili od tumora i karcinoma.

pogledano 327 puta Zadnji put promjenjen Petak, 02 April 2021 10:23
SDP Kakanj

Posljednje od SDP Kakanj