Srijeda, 31 Mart 2021 10:04

Klub vijećnika SDP-a uputio prijedlog mjera za pomoć građanima Općine Kakanj za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom Covid 19

Autor
ocijeni
(0 glasova)

ahmedbegicPredsjednik Kluba vijećnika SDP-a u Općinskom vijeću , dr. Ahmed Begić na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Kakanj uputio je prijedlog mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19.

Suština predloženih mjera odnosi se na prilagođavanje situaciji izazvanoj pandemijom Covid-19 i negativnih ekonomskih posljedica koje se odnose na građane koji su oboljeli, ili su prebolovali koronavirus, u smislu enormnih troškova za liječenje.


Predložene su i mjere koje osiguravaju sigurnije testiranje pacijenata na Covid-19, kao i rasterečenje postojećih kapaciteta JU “Dom zdravlja” Kakanj (Covid odjeljenje).


U tom smislu Predsjednik Kluba vijećnika SDP-a, dr.Ahmed Begić je predložio Općinskom vijeću 6. zaključaka:

  1. Tražim od Kriznog štabu općine Kakanj da formira stručno koordinaciono tijelo za kriznu komunikaciju sa Kriznim štabovima F BiH i ZDK radi sinhroniziranog
    sprovođenja mjera i aktivno učestvovanje u planiranju imunizacije 2/3 stanovnika na području naše općine u što kraćem roku (osiguranje dovoljanog broja vakcina, izrada plana vakcinacije prema prioritetima, osiguranje adekvatnog mjesta za vakcinaciju itd..)
  2. Instaliranje “drive-in“ punkta po svim standardima koje zahtijeva epidemiološko uzimanje uzoraka za testiranje na COVID-19, čime bi se donekle rasteretio “Dom zdravlja” Kakanj.
  3. Prema potrebama i zahtjevima Kriznog štaba općine Kakanj značajnije angažovanje kadrova i opreme Civilne zaštite općine Kakanj. Posebno će biti zaduženi za pomoć i podršku starijim i ugroženim kategorijama građana.
  4. Tražim od OŠCZ da iznađe načine za nabavku lijeka „TOCILIZUMAB“, za sve naše sugrađane koji su hospitalizovani zbog Covid infekcije, a čiji ishod liječenja zavisi od ovog lijeka. Po dostavljanju nalaza od nadležnog ljekara u kojem je napisana terapija „TOCILIZUMAB“, OŠCZ bi pristupio nabavci lijeka.
  5. Tražim od OŠCZ da se svim pacijentima koji su preboljeli Covid infekciju pomogne sa 100 KM radi kupovine lijekova u periodu oporavka od bolesti.
  6. Tražim od OŠCZ da na svakoj narednoj sjednici OV izvještavaju vijećnike o poduzetim aktivnostima u suzbijanju pandemije i njihovog toka.
pogledano 183 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 31 Mart 2021 12:34

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.