Srijeda, 24 Mart 2021 13:20

Na esencijalnu listu lijekova uvrstiti lijekove koji se koriste u liječenju COVID-19

Autor
ocijeni
(0 glasova)

nijazhelez 740x493Nijaz Helez, zastupnik SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, podnio je inicijati da se na esencijalnu listu lijekova Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, uvrste lijekovi koji se koriste za liječenje pacijenata zaraženih COVID-19, a to su: Tocilizumab, Actemra, Remdesivir, Favipiravir, i Enkortilen, a da se  novčana sredstva koja su pacijenti izdvojili u periodu od 16. marta prošle godine – početka pandemije pa do dana proglašenja prestanka pandemije, na kupovinu ovih lijekova, uz ljekarski nalaz refundiraju pacijentima iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

 „Građani FBiH koji su kupovali i koristili navedene lijekove na osnovu ljekarskih nalaza, a za to imaju nalaz i adekvatan račun apoteke (fiskalni račun), da im Vlada FBiH iz svojih sredstava ili iz sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, vrati novac u iznosu koji je utrošen u svrhu liječenja.

Uvrštavanjem pomenutih lijekova na esencijalnu listu, omogućili bi svim zaraženim pacijetnima jednak pristup lijekovima u procesu ozrdavljenja.

Nadam se da će ova inicijativa dobiti podršku zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u cilju spašavanja života naših građana“, navodi se u inicijativi Nijaza Heleza.


pogledano 72 puta Zadnji put promjenjen Srijeda, 24 Mart 2021 13:26

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.