Utorak, 09 Februar 2021 17:40

Enes Piljug podnio inicijativu prema Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline

Autor
ocijeni
(0 glasova)

Enes Piljug, zastupnik u Skupštini ZDK na 30. redovnoj sjednici Skupštine podnio je inicjativu prema Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline. Inicijativa se odnosi na uspostavljanje monitoringa za određivanje kvalitete zraka i zemljišta te nivou buke na području Mjesne zajednice Donji Kakanj, lokacija Karaulsko polje - Općina Kakanj.

Pomenuta lokacija se nalazi neposredno ispod pretovarnog sistema PK "Vrtlište", u vlasništvu RMU "Kakanj". Stanovnici ovog naselja su stalno izloženi negativnim uticajima a koji su produkt rada pretovarnog sistema a koji se ogledaju u nekontrolisanoj buki i prašini. Stanovnici koji žive na ovom području konzumiraju poljoprivredne kulture koje sami uzgoje u svojim vrtovima i njivama a na koje pada prašina koja je produkt rada ovog postrojenja. Svi zajednički se pitamo, kakvo je to voće i povrće koje uzgojimo iz vlastite radinosti i koliko je ono zdravo.

S tim u vezi, zastupnik Piljug je pokrenuo inicjativu prema Ministarstvu s ciljem ispitivanja negativnih uticaja na okoliš i zdravlje ljudi.

Na sjednici Skupštine, Enes Piljug je postavio 2 pitanja prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport te pitanje prema Univerzitetu u Zenici - Rektorat.

1. Zašto još nije izvršeno zapošljavanje novih zaposlenika u Centru za monitrnig okoliša ZDK a u skladu sa usvojenim Zakonom o povjeravanju javih ovlaštenja iz oblasti zaštite i okoliša ZDK (Službene novine ZDK 12/13)?
2. Zašto Centar za monitoring okoliša još uvijek organizaciono ne postoji u sklopu Instituta „Kemal Kapetanoić“?

U skladu sa članom 4 Zakona o prenosu ovlaštenja iz oblasti zaštite okoliša (Sl.novine ZDK, broj 12/13), Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici mora izvršiti kadrovske i organizacione prilagodbe kako bi za potrebe Skupštine i Vlade ZDK mogao raditi poslove iz oblasti zaštite okoline koje su definisane u članu 2. pomenutog Zakona. S obzirom da na Institutu i Univerzitetu ne postoje adekvatni stručni kadrovi potrebno je izvršiti nova upošljavanja. Prema saznanjima od 2013. godine, niko nije uposlen u Centar za monitornig okoliša.  Sa Instituta je u periodu od 2013 - 2020. godina penzionisano preko 20 zaposlenika a niko nije zaposlen u Centru monitornig okoliša. Organizacione prilagodbe se mogu napraviti kako bi Centar, pored poslova na mjerenju kvaliteta zraka, radio i poslove vezano za zaštitu voda i zemljšta, buke i otpada.
Hitno potrebno je napraviti efikasnu organizaciju Centra za monitornig okoliša i uklopiti je u postojuću organizacionu šemu Instituta i Univerziteta u Zenici a u cilju efikasnog upravljanja sistemom monitoringa okoliša te kako bi se moglo izvršiti upošljavanje kvalitetnog kadra. Nadamo se da će ova inicijativa, upućena od strane zastupnika Enesa Pilhuga, dobiti podršku te da će u skorije vrijeme biti realizirana kao i postavljeno pitanje.

pogledano 100 puta Zadnji put promjenjen Utorak, 09 Februar 2021 17:52

O nama

SDP BiH nastala je i razvijala se na temelju evropske i bosanskohercegovačke socijaldemokratije, radničkog i seljačkog pokreta, na poukama i porukama Narodnooslobodilačkog antifašističkog rada (1941.-1945.), pozitivnim vrednotama socijalnog razvitka nakon Drugog svjetskog rata, na osnovama reformističko-demokratskog iskoraka Saveza komunista i Saveza reformskih snaga Bosne i Hercegovine, potkraj osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća, ka višestranačju – političkoj i ekonomskoj demokratiji.

SDP BiH svoje korijene vezuje za Socijaldemokratsku stranku BiH, osnovanu 1909. godine, kao “izraz političkih potreba radničke klase” i pokušaj da se prevlada mononacionalni karakter političkog organiziranja i međunacionalnog polariziranja i konfrontiranja. Socijaldemokratska partija je svoj kontinuitet nastavila i u procesu borbe za očuvanje zajedničkog života, političkog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti BiH (1992.-1995.), a i nakon toga u okvirima provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i borbe za uspostavu demokratskog društva i države na osnovama socijalne pravde i ravnopravnosti, solidarnosti i odgovornosti prema drugima.